Global IoT Day

Vi fick ansvaret att sköta inkoppling och demontering av all el och nätverk till ett stort event på KTH DSC_1045http://iotday.se där man fick prova på att bygga uppkopplade saker och styra andra utrustningar