Avancerad visualisering i Trapphus

Genom ett forskningsprojekt med energimyndigheten fick vi uppdraget att sköta installationerna runt visualiseringen av effekt i ett trapphus. Alla lamporna har egna IP adresser och kan kommunicera med enkla internettekniker. När trapphusets effekt är hög är det en hög stapel med lampor på så sätt kan lägenhets innehavare få en känsla för hur mycket effekt de förbrukar

Publicerat i Web